Μυωπία

Τί είναι μυωπία;

Η μυωπία είναι μία ανωμαλία, την οποία εμφανίζει σχεδόν το 50% των ανθρώπων στην παραγωγική ηλικία παγκοσμίως. Σκοπίμως, χρησιμοποιείται πλέον ο όρος ανωμαλία και όχι πάθηση για τα διαθλαστικά προβλήματα.
Η μυωπία είναι διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία είναι ιδιαίτερα δυσχερής η μακρινή όραση, αλλά με οπτικά ή όχι βοηθήματα στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο μύωπας αποκτά την φυσιολογική όραση του. Συγκεκριμένα η μυωπία εμφανίζεται όταν τα οπτικά ερεθίσματα δεν εστιάζονται πάνω στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Αυτό συνήθως οφείλεται είτε στην επιμήκυνση του οφθαλμού, είτε στην αύξηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα ή ακόμα και σε κατασκευαστικά προβλήματα του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Πολλές φορές η μυωπία συνυπάρχει και με άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες, όπως αστιγματισμό και πρεσβυωπία.

Πού οφείλεται η μυωπία;

Η μυωπία είναι πολλές φορές κληρονομική, δηλαδή γενετικά προκαθορισμένη στο γονιδίωμα μας (DNA). Εξίσου, όμως, σημαντικός αναδεικνύεται ο περιβαλλοντολογικός παράγοντας. Η καθ’ έξιν κατάχρηση της καθιστικής εργασίας σε κλειστούς χώρους, καθώς και η καθιέρωση της οθόνης του υπολογιστή σε καθημερινό εργαλείο, στατιστικά τουλάχιστον, συνδέονται ισχυρά με τη μεγάλη αύξηση της διαθλαστικής ανωμαλίας της μυωπίας στις σύγχρονες κοινωνίες.  Επίσης, μυωπία εμφανίζουν και ασθενείς που ταυτόχρονα έχουν πολύ σοβαρότερα οφθαλμολογικά προβλήματα, όπως συγγενές γλαύκωμα, σφαιροφακία, οπτική νευροπάθεια, αλλά αυτό συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις.

Σταθεροποίηση μυωπίας

Η μυωπία είναι συνήθως επίκτητη. Αρχίζει στην πλειονότητα των περιπτώσεων στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αν και αυτό μπορεί να γίνει και πιο πριν και πιο μετά.  Εξαίρεση αποτελεί η συγγενής μυωπία, που ο οφθαλμός είναι συχνά πολύ μυωπικός ήδη από την ηλικία των 3 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, η περαιτέρω αύξηση της μυωπίας δεν είναι δραματική και σταθεροποιείται σχετικά νωρίς.
Η μυωπία μπορεί να σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή στην εφηβεία, αν και τις περισσότερες φορές υπάρχει μικρή αλλά σημαντική τάση περαιτέρω αύξησης όσο μεγαλώνουμε μέχρι την ενηλικίωση μας στα 18-21 έτη.

 

Κατηγοριοποίηση Μυωπίας
Η απλή μυωπία μπορεί να διαχωριστεί σε απλή ή σχολική μυωπία (schoolmyopia) και στην προϊούσα ή κακοήθη μυωπία (malignantmyopia) που οι βαθμοί είναι συνήθως τουλάχιστον -10 βαθμοί και εσωτερικά το μάτι εμφανίζει αλλοιώσεις που δεν υπάρχουν στην απλή μυωπία, όπως η μυωπική ωχροπάθεια. Ακόμα διακρίνουμε και την απλή μυωπία του νεαρού ενήλικα (collegemyopia) που αφορά άτομα που η μυωπία έχει μια μικρή τάση αύξησης, ακόμα και κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *