Εδώ μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε τις εξετάσεις που υποστηρίζει το οφθαλμολογικό μας ιατρείο.
 Ο εξοπλισμός μας είναι στην διάθεσή σας, πάντα  για την έγκαιρη διάγνωση και εξέτασή των ματιών σας.

Βασική εξέταση

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλαστικός έλεγχος(γυαλιά οράσεως), έλεγχος χρωματικής αντίληψης, τονομέτρηση, βιομικροσκόπηση, βυθοσκόπηση, κερατομετρία, βασικός ορθοπτικός έλεγχος

Διαθλαστική μελέτη

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικός έλεγχος με και χωρίς κυκλοπληγία (μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας), κερατομετρία, Orbscan II , παχυμετρία κερατοειδούς, βιομετρία.

Βιομετρία

Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στον καταρράκτη για τον προσδιορισμό των βαθμών του ενδοφακού.

Ορθοπτική μελέτη

Έλεγχος του στραβισμού και της διπλωπίας.

Εξέταση Παιδιών με plusoptiX

To νέο διόφθαλμο διαθλασίμετρο PlusoptiX είναι ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη, παιδιά και μη συνεργάσιμους ασθενείς.

Διάγνωση

Έπειτα απο την εξέταση των ματιών, ακολουθεί η διάγνωση δηλαδή το συμπέρασμα των εξετάσεων που ομολογούν τι ακριβώς έχετε.

Μελέτη γλαυκώματος

Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση), παχυμετρία κερατοειδούς, βυθοσκόπηση, οπτικά πεδία, laser τομογραφία και τοπογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου με OCT, καμπύλη πιέσεως.

Οπτικά πεδία

Έλεγχος της κατάστασης των οπτικών νεύρων με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού, για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.

Φλουορο-αγγειογραφία

Ειδική εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού του οφθαλμού. Με ειδική κάμερα λαμβάνονται φωτογραφίες του βυθού, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδική χρωστική (φλουοροσείνη).

Laser τομογραφία και τοπογραφία της ωχράς κηλίδας (OCT)

Σημαντικότατη νέα εξέταση για παθήσεις της ωχράς κηλίδας.

Εξέταση για την εφαρμογή φακών επαφής

Κερατομετρία και/ή τοπογραφία κερατοειδούς, έλεγχος δακρυικής στιβάδας, μέτρηση παραγωγής δακρύων.

Θεραπεία

Η θεραπεία αποτελεί το ουσιώδες της ιατρικής σας επίσκεψης. Η σωστή θεραπεία, θα βοηθήσει & την αποτελεσματικότερη & γρηγορότερη ίαση των οφθαλμών.

Μελέτη καταρράκτη

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλαστικός έλεγχος, μυδρίαση, βιομικροσκόπηση, κερατομετρία και/ή τοπογραφία κερατοειδούς, βιομετρία.

Βυθοσκόπηση

Έλεγχος βυθού με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τρικατοπτρική ύαλο του GOLDMANN.

Laser τομογραφία και τοπογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου (OCT)

Σημαντική νέα εξέταση για την παρακολούθηση του γλαυκώματος, που μετράει το πάχος της στιβάδας των νευρικών ινών (RNFL) και τη κοίλανση της κεφαλής του οπτικού νεύρου

Τοπογραφία κερατοειδούς

Χαρτογράφηση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς που χρησιμεύει στη διάγνωση του κερατόκωνου, διαφόρων μορφών αστιγματισμού και στον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο του καταρράκτη.

Πρωταρχικός σκοπός μας σε κάθε επίσκεψη είναι η εξέταση των οφθαλμών σας, χρησιμοποιόντας ιατρικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας