Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.Κ.) είναι μια πάθηση, η οποία σχετίζεται με τη μεγάλη ηλικία και η οποία προοδευτικά καταστρέφει την οξεία, κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα και η οδήγηση.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας επηρεάζει την ωχρά κηλίδα, το κομμάτι του οφθαλμού που μας επιτρέπει να διακρίνουμε μικρές λεπτομέρειες. Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας δεν προκαλεί καθόλου πόνο.

Σε μερικές περιπτώσεις η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όρασή τους. Σε άλλες περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κεντρικής όρασης και στα δυο μάτια. Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών στο δυτικό κόσμο.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή.

Πού βρίσκεται η ωχρά κηλίδα;

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο οποίος είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω κομμάτι του ματιού. Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει φωτεινά ερεθίσματα και εικόνες σε ηλεκτρικά σήματα. Στη συνέχεια στέλνει αυτά τα σήματα μέσω νευρικών οδών στον εγκέφαλο. Οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά περίπλοκες.

Τι είναι η υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Η υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται όταν ανώμαλα παθολογικά αγγεία αρχίζουν να σχηματίζονται κάτω από την ωχρά. Αυτά τα παθολογικά νέα αγγεία είναι πολύ εύθραυστα και πολύ συχνά εμφανίζουν διαρροή αίματος και υγρού. Η συλλογή αίματος και υγρού ανασηκώνει την ωχρά από την φυσιολογική της θέση στο πίσω τμήμα του ματιού. Η βλάβη στην ωχρά γίνεται πολύ γρήγορα.

Στην υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας η πτώση της κεντρικής όρασης εμφανίζεται πολύ γρήγορα. Η υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι επίσης γνωστή και ως προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Δεν έχει στάδια, όπως η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας.

Ένα πρώιμο σύμπτωμα της υγρής Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας είναι ότι οι ευθείες γραμμές εμφανίζονται κυματιστές. Αν προσέξετε τέτοιες αλλαγές στην όρασή σας πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οφθαλμίατρό σας αμέσως. Χρειάζεστε επειγόντως μια ολοκληρωμένη εξέταση, η οποία να περιλαμβάνει και εξέταση του βυθού μετά από διαστολή της κόρης (βυθοσκόπηση).

Τι είναι η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται όταν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στην ωχρά κηλίδα καταστρέφονται σιγά σιγά, έτσι ώστε σταδιακά να μειώνεται η όραση στα μάτια. Καθώς η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας χειροτερεύει είναι δυνατόν να παρατηρήσετε ένα θολό σημείο στο κέντρο της όρασής σας. Με την πάροδο του χρόνου, οι λειτουργίες της ωχράς κηλίδας μειώνονται και συνεπώς η κεντρική όραση χάνεται στα προσβεβλημένα μάτια.

Το πιο κοινό σύμπτωμα της ξηρής Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας είναι ελαφρώς θολωμένη όραση. Είναι πιθανόν να έχετε δυσκολία να αναγνωρίσετε πρόσωπα. Μπορεί επίσης να χρειάζεστε περισσότερο φως για να διαβάσετε ή για να εκτελέσετε άλλες δραστηριότητες. Η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας κατά κανόνα επηρεάζει και τα δυο μάτια, αλλά η απώλεια της όρασης μπορεί να προηγηθεί στο ένα μάτι.

Ένα από τα πιο κοινά πρώιμα στοιχεία της ξηρής Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας είναι τα ντρούζεν (drusen).

Τι είναι τα ντρούζεν;

Τα ντρούζεν είναι κιτρινωπές εναποθέσεις κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Παρατηρούνται συχνά σε άτομα άνω των 60 ετών. Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να βρει τα ντρούζεν με εξέταση του βυθού μετά από διαστολή της κόρης (βυθοσκόπηση).

Τα ντρούζεν από μόνα τους δεν προκαλούν συνήθως απώλεια της όρασης. Στην πραγματικότητα οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι για το ποια ακριβώς είναι η σύνδεση ανάμεσα στα ντρούζεν  και την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Αλλά είναι βέβαιο ότι μια αύξηση στον αριθμό ή το μέγεθος των ντρούζεν αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει προχωρημένη υγρή ή προχωρημένη ξηρή ΗΕΩ. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια της όρασης.

Η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας έχει τρία στάδια, που μπορούν να παρουσιαστούν είτε στο ένα είτε και στα δυο μάτια:

 1. Πρώιμη ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Άτομα με αυτή την μορφή παρουσιάζουν είτε πολλά μικρά ντρούζεν, είτε λίγα ενδιάμεσα ντρούζεν. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν συμπτώματα, ούτε απώλεια της όρασης.
 2. Ενδιάμεση ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Άτομα με αυτή την μορφή παρουσιάζουν είτε πολλά ενδιάμεσα ντρούζεν είτε ένα ή περισσότερα μεγάλα ντρούζεν. Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν ένα θαμπό σημείο στο κέντρο της όρασής τους. Πιθανόν να χρειάζονται περισσότερο φως για το διάβασμα ή άλλες δραστηριότητες.
 3. Προχωρημένη ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Εκτός από τα ντρούζεν, άτομα με αυτή την μορφή έχουν βλάβες στα φωτοευαίσθητα κύτταρα και τους υποστηρικτικούς ιστούς στην περιοχή του κεντρικού αμφιβληστροειδούς. Αυτές οι βλάβες προκαλούν ένα σκοτεινό σημείο στο κέντρο της όρασης. Με την πάροδο του χρόνου αυτό το σημείο μπορεί να γίνεται πιο εκτεταμένο και σκοτεινότερο. Μπορεί να έχετε δυσκολία στο να αναγνωρίζετε πρόσωπα, εκτός και αν έλθουν πολύ κοντά σας.

Αν έχετε απώλεια της όρασης από ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας στο ένα μόνο μάτι, μπορεί να μην παρατηρήσετε αλλαγές στη συνολική σας όραση. Με το άλλο μάτι να βλέπει καθαρά μπορείτε ακόμη να οδηγείτε, να διαβάζετε και να διακρίνετε μικρές λεπτομέρειες. Μπορεί να αντιληφθείτε με τις αλλαγές μόνον όταν η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας προσβάλλει και τα δυο σας μάτια. Πάντως, αν αντιληφθείτε θάμπωμα στην όρασή σας πρέπει να επισκεφθείτε τον οφθαλμίατρό σας για μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση, που να συμπεριλαμβάνει βυθοσκόπηση.

Ενενήντα τοις εκατό των ασθενών με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας έχουν την ξηρή μορφή. Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει στο ποια ακριβώς είναι η αιτία αυτής της κατάστασης.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υγρή και την ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Ποια είναι η πιο συνηθισμένη μορφή, η ξηρή ή η υγρή;

Η ξηρή μορφή είναι πολύ πιο συχνή. Αν εξετάσουμε την ενδιάμεση και την προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας συνολικά, περισσότερο από το 85% των ασθενών θα έχει ξηρή μορφή. Παρ’ όλα αυτά αν εξετάσουμε μόνο την προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, περίπου τα δυο τρίτα των ασθενών θα έχουν την υγρή μορφή. Επειδή η σημαντική απώλεια της όρασης παρουσιάζεται στα άτομα που έχουν προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, είναι φανερό ότι η υγρή μορφή ευθύνεται για απώλεια όρασης πολύ περισσότερο από την ξηρή μορφή.

Μπορεί η ξηρή μορφή να μετατραπεί σε υγρή;

Ναι. Όλα σχεδόν τα άτομα με υγρή μορφή είχαν ξηρή αρχικά. Η ξηρή μορφή είναι δυνατόν να προχωρήσει και να προκαλέσει απώλεια όρασης, χωρίς να μετατραπεί ξαφνικά σε υγρή, ακόμη και όταν βρίσκεται στα πρώιμα στάδια. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια αν και πότε η ξηρή μορφή θα μετατραπεί σε υγρή.

Η ξηρή μορφή έχει πρώιμα και ενδιάμεσα στάδια. Έχει τέτοια στάδια και η υγρή μορφή;

Όχι. Η υγρή μορφή είναι εξ ορισμού προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας.

Μπορεί η προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας να είναι είτε ξηρή είτε υγρή;

Ναι. Τόσο η υγρή μορφή όσο και η προχωρημένη ξηρή μορφή θεωρούνται μορφές προχωρημένης Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας. Απώλεια όρασης μπορεί να προκύψει και στις δυο αυτές μορφές. Στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο η προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης.

Άτομα που παρουσιάζουν προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας στο ένα μάτι, διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν προχωρημένη Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας και στο άλλο μάτι.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Ποιος είναι σε κίνδυνο για Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι η προχωρημένη ηλικία. Παρ’ ότι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στη μέση ηλικία, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα πάνω από τα 60, διατρέχουν σαφώς υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, μια μεγάλη μελέτη βρήκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας στη μέση ηλικία είναι 2%, ενώ πάνω από την ηλικία των 75 ετών αυτός ο κίνδυνος γίνεται 30%.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι:

 • Κάπνισμα. Αυξάνει τον κίνδυνο για Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας.
 • Παχυσαρκία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι πιθανό να αυξάνει τον κίνδυνο μετάβασης από τα πρώιμα στάδια στα προχωρημένα.
 • Φυλή. Οι λευκοί παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για απώλεια όρασης σε σχέση με τους μαύρους.
 • Οικογενειακό ιστορικό. Όσοι έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
 • Φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μπορεί ο τρόπος ζωής μου να κάνει μια διαφορά;

Ο τρόπος ζωής σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας.

 • Τρώτε υγιεινά με πολλά πράσινα λαχανικά και ψάρια.
 • Μην καπνίζετε.
 • Διατηρήστε φυσιολογική αρτηριακή πίεση.
 • Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος.
 • Ασκηθείτε.

Συμπτώματα και διάγνωση

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (τόσο η ξηρή όσο και η υγρή μορφή) δεν προκαλεί πόνο.

Ξηρή μορφή: Το πιο συνηθισμένο πρώιμο σύμπτωμα είναι η θαμπή όραση. Καθώς λιγότερα κύτταρα στην ωχρά λειτουργούν σωστά, οι ασθενείς διακρίνουν λιγότερο καθαρά λεπτομέρειες μπροστά τους, όπως είναι πρόσωπα ή λέξεις σε ένα βιβλίο. Συχνά αυτή η θαμπή όραση βελτιώνεται όταν χρησιμοποιηθεί έντονο φως. Αν η καταστροφή των κυττάρων της ωχράς επεκταθεί, οι ασθενείς παρατηρούν ένα μαύρο σημείο στο κέντρο της όρασής τους, το οποίο με την πάροδο του χρόνου επεκτείνεται.

Υγρή μορφή: Το κλασικό πρώιμο σύμπτωμα είναι το να βλέπει κανείς τις ευθείες γραμμές κυματιστές. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού, το οποίο προέρχεται από τη διαρροή των παθολογικών νέων αγγείων. Ένα κεντρικό μαύρο σημείο αναπτύσσεται και στην υγρή μορφή, οδηγώντας σε απώλεια της κεντρικής όρασης.

Πώς γίνεται η διάγνωση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας;

Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να υποπτευθεί την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας αν είστε πάνω από 60 ετών και παρουσιάζετε πρόσφατες αλλαγές στην κεντρική σας όραση. Για να ψάξει τα σημεία της πάθησης είναι απαραίτητο να διαστείλει (μυδριάσει) τις κόρες των ματιών σας με σταγόνες. Αυτό επιτρέπει εξέταση της ωχράς κηλίδας με λεπτομέρεια.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης οφθαλμολογικής εξέτασης που περιλαμβάνει:

A.    Μέτρηση οπτικής οξύτητας: Πόσο καλά βλέπετε τους αριθμούς που προβάλλονται σε έναν πίνακα.

B.    Βυθοσκόπηση: Οι κόρες των ματιών σας μεγαλώνουν με χρήση σταγόνων και ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιεί έναν ειδικό μεγεθυντικό φακό για να εξετάσει λεπτομέρειες στην ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο και τον αμφιβληστροειδή γενικότερα. Μετά την εξέταση και μέχρι να περάσει η επίδραση των σταγόνων, η κοντινή όρασή σας μπορεί να παραμείνει θαμπή για λίγες ώρες.

C.    Τονομέτρηση: Η μέτρηση της πίεσης των ματιών σας γίνεται με ένα ειδικό εργαλείο.

Επιπρόσθετα, ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις για να εκτιμήσει καλύτερα την κατάσταση των ματιών σας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να σας ζητήσει να κοιτάξετε το δίκτυο Amsler. Αυτό είναι ένα καρτελάκι με μικρά τετράγωνα που θυμίζει σκακιέρα. Το κάθε μάτι εξετάζεται ξεχωριστά και θα σας ζητηθεί να προσέξετε αν παρατηρείτε τις ευθείες γραμμές να γίνονται κυματιστές ή αν κάποιες γραμμές και κάποια τετραγωνάκια λείπουν από το δίκτυο. Αυτά είναι σημεία Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας.

Μια άλλη εξέταση που ζητιέται συχνά σε ασθενείς με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι η φλουοροαγγειογραφία. Σε αυτήν την εξέταση γίνεται ένεση μιας ειδικής χρωστικής στο μπράτσο και στη συνέχεια φωτογραφίζεται η κυκλοφορία στο βυθό του ματιού. Έτσι μπορεί ο οφθαλμίατρος να δει τα αγγεία που διαρρέουν. Άλλες εξετάσεις που μπορεί να ζητηθούν είναι η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (μια διαφορετική χρωστική από αυτήν που χρησιμοποιείται στη φλουοροαγγειογραφία), και η τομογραφία οπτικής συνοχής, μια εξέταση που είναι γνωστή και ως OCT από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Optical Coherence Tomography.

Θεραπεία

Πώς θεραπεύεται η υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Η υγρή μορφή μπορεί να αντιμετωπισθεί με θερμικό λέιζερ, φωτοδυναμική θεραπεία ή ενέσεις μέσα στο μάτι. Καμιά από αυτές τις θεραπείες δεν προσφέρει απόλυτη ίαση και η πάθηση είναι δυνατόν να προχωρήσει παρά τη θεραπεία.

Θερμικό λέιζερ.

Αυτή η θεραπεία χρησιμοποιεί ένα θερμικό λέιζερ, για να καταστρέψει τα παθολογικά αγγεία. Επειδή όμως την ίδια στιγμή καταστρέφεται και φυσιολογικός ιστός που βρίσκεται πάνω από τα παθολογικά αγγεία, η θεραπεία αυτή σήμερα χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια και μόνο στις περιπτώσεις που τα παθολογικά αγγεία βρίσκονται πέρα από το κέντρο του αμφιβληστροειδούς.

Φωτοδυναμική θεραπεία.

Ένα φάρμακο που ονομάζεται βερτεπορφίνη (Visudyne) δίνεται με ένεση στο μπράτσο. Στη συνέχεια μέσω της κυκλοφορίας φτάνει στα παθολογικά αγγεία στα οποία έχει την τάση να ‘κολλάει’. Αφού αυτό συμβεί ο οφθαλμίατρος εφαρμόζει ένα φως στο μάτι με τη χρήση ενός ειδικού φακού για 83 δευτερόλεπτα. Το ειδικό αυτό φως ενεργοποιεί το φάρμακο, το οποίο τότε αποφράσσει τα παθολογικά αγγεία. Σε αντίθεση με την εφαρμογή του θερμικού λέιζερ, η φωτοδυναμική θεραπεία καταστρέφει επιλεκτικά τα παθολογικά αγγεία αφήνοντας ανέπαφο τον φυσιολογικό ιστό.

Η φωτοδυναμική θεραπεία περιορίζει την απώλεια της όρασης. Δεν σταματά την απώλεια της όρασης, ούτε αποκαθιστά την απώλεια που έχει ήδη συμβεί. Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι συχνά προσωρινά και η θεραπεία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί.

Ενέσεις.

Η υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας αντιμετωπίζεται σήμερα κατά κανόνα με νέα φάρμακα τα οποία εφαρμόζονται με ένεση μέσα στο μάτι. Τα φάρμακα αυτά αντιμετωπίζουν έναν παράγοντα που ονομάζεται VEGF και ο οποίος έχει βρεθεί ότι είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των παθολογικών αγγείων.

Θα χρειαστείτε κατά κανόνα πολλές ενέσεις, που μπορεί να επαναλαμβάνονται ακόμα και ανά μήνα. Το μάτι αναισθητοποιείται πριν από κάθε ένεση. Η θεραπεία μπορεί να περιορίσει την απώλεια και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να βελτιώσει την όραση.

Σε σχέση με τα διαθέσιμα ενέσιμα φάρμακα και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός θα πρέπει να έχετε μια συζήτηση με τον οφθαλμίατρό σας.

Πώς θεραπεύεται η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Όταν η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας φτάσει στα προχωρημένα στάδια και προκαλέσει απώλεια της κεντρικής όρασης, καμιά θεραπεία δεν μπορεί να βοηθήσει. Παρ’ όλα αυτά όταν η νόσος είναι στα ενδιάμεσα στάδια υπάρχει θεραπεία, η οποία μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο να εξελιχθεί η πάθηση στα προχωρημένα στάδιά της. Η θεραπεία αυτή γίνεται με τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής (αντιοξειδωτικές ουσίες), τα οποία είναι γνωστά με το όνομα φόρμουλα AREDS (από το όνομα της μελέτης στην οποία βασίζεται η χρήση τους).

Τι μπορώ να κάνω αν έχω ήδη χάσει κάποια όραση λόγω Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας;

Αν έχετε ήδη χάσει κάποια όραση από Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, μην φοβάστε να χρησιμοποιείτε τα μάτια σας για διάβασμα, παρακολούθηση τηλεόρασης ή άλλες δραστηριότητες ρουτίνας. Δεν πρόκειται να προκληθεί περαιτέρω απώλεια της όρασής σας από αυτό. Αν η απώλεια όρασης είναι αρκετά σοβαρή, τότε ρωτήστε τον οφθαλμίατρό σας για το κατά πόσον πιστεύει ότι τα λεγόμενα βοηθήματα χαμηλής όρασης, μπορούν να σας βοηθήσουν. Αυτά είναι ειδικοί φακοί και συσκευές που εφαρμόζονται από άτομα εκπαιδευμένα στην εφαρμογή τους.

Έρευνα

Τι έρευνα γίνεται τώρα;

Η έρευνα η σχετική με την πάθηση συνεχίζεται εντατική. Αυτή αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων θεραπειών, αλλά και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα επιτυγχάνονται θεραπευτικά αποτελέσματα, τα οποία θα ήταν αδιανόητα πριν από μόλις μια δεκαετία.

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *